Archiwa tagu: poznań

O doradcy podatkowym

Nie ma co ukrywać, że przepisy podatkowe w Polsce są skomplikowane (i zapewne nic w przyszłości nie ulegnie zmianie). Można odnieść wrażenie, że niemal na każdym kroku potrzebna jest odpowiednia pomoc. Przez taką odpowiednią pomoc należy rozumieć choćby to, co robi doradca podatkowy Poznań. Tak w ogóle warto od razu podkreślić, kto to jest ten doradca podatkowy Poznań. Z całą pewnością nie wszyscy mają świadomość, o kim mowa.
Skoro wstęp jest już za nami, nadeszła pora, aby odnieść się do konkretów. Tak więc doradca podatkowy to wolny zawód zaufania publicznego, który został powołany ponad 21 lat temu (konkretnie 1 stycznia 1997).

Jeżeli chodzi o czynności doradztwa podatkowego, sytuacja przedstawia się w następujący sposób:
1. Udzielanie porad, opinii, wyjaśnień dotyczących obowiązków podatkowych i celnych. Co więcej, pomoc odnosi się również do spraw egzekucji administracyjnej mającej związek z obowiązkami. Dobrze też może dodać, że pomoc skierowana jest w stronę podatników, płatników oraz inkasentów.
2. Prowadzenie ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji (cele podatkowe). Można też dodać również udzielanie pomocy związanej z tym zakresem.
3. Sporządzanie zeznań oraz deklaracji podatkowych (również można dodać udzielanie pomocy w tym zakresie).
4. Reprezentowanie przed organami organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli (dokładniej rzecz ujmując dotyczy to decyzji, postanowień oraz innych aktów administracyjnych). W razie jakichś wątpliwości chodzi o sprawy, które zostały wymienione w punkcie 1.
Gdyby były jakieś wątpliwości związane, z tym do kogo skierowane są punkty 2,3 i 4, cały czas chodzi o płatników, podatników oraz inkasentów.
Warto też powiedzieć kilka słów o tym, jak wygląda egzamin na doradcę podatkowego. Tak więc egzamin na doradcę podatkowego złożony jest z części teoretycznej oraz praktycznej. Można też powiedzieć o części pisemnej oraz ustnej. Jak można się domyślić, warunek dopuszczenia do części ustnej to zdanie części pisemnej. Być może pojawiło się teraz pytanie, co gdy mamy negatywny wynik części pisemnej. Rozwiązanie tej kwestii jest jednak bardzo proste, egzamin może być powtarzany. Należy jednak mieć na uwadze, że termin ponownego egzaminu nie może zostać wyznaczony wcześniej niż w momencie, kiedy upłynął trzy miesiące od dnia egzaminu.

Dobrze też na koniec podkreślić, że kandydat na doradcę podatkowego musi korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Najkrócej rzecz ujmując nie ma innego wyjścia.